Šijitske umobolije: “Allah danas nema pravo na odluke!”

bbas Hilfi, poznati šijitski mula tvrdi da je Uzvišeni Allah danas izgubio pravo na odluke!

Da nas Allah sačuva ovakvih zabludjeli sekti

Put vjernika