MEDICINSKI FENOMENI IZ KAZIVANJA O MLADIĆIMA IZ PEĆINE: ONI SU SPAVALI, ALI SU IM OČI TREPTALE!

 

EL-KEHF

U osamnestoj kur’anskoj suri El-Kehf (Pećina) objavljeni su odgovori na neka pitanja koja su mušrici (nevjernici) Meke postavili poslaniku Muhammedu, alejhis-selam, u nastojanju da ga testiraju. Jedno od njihovih pitanja bilo je: “Ko su bili ‘stanovnici Pećine?” Nevjernicima Meke bilo je rečeno daje pripovijest o ljudima u Pećini čisti dokaz o stanovnicima ahireta, jer Allah ima moć oživiti svakog koga On hoće, pa makar i nakon dugog sna, kao što je mladićima (spavali su preko 300 godina).
Allah kaže:

“Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina,” (El-Kehf, 11)

Ranije smo utvrdili da je čulo sluha fiziološko: ne prestaje funkcionirati za vrijeme  spavanja (spavač se probudi na zvuk koji je u blizini).
0vo je zato što osmi kranijalni živac (koji prolazi kroz unutrašnji dio uha) ima dva dijela:  jedan za slušanje i jedan za ekvilibrijum (poziciju i kretanje glave). U slučaju stanovnika Pećine, fiziološke funkcije i slušanja ekvilibracije bile su zaustavljene, zato Kuran koristi izraz: “Prekrili smo velom uši njihove”, a ne “…sluh njihov.”

Druge tjelesne funkcije bile su pokrivene, tako da oko nije vidjelo iako su oči bile otvorene:

I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali; i Mi smo ih prevrtali, sad na desnu, sad na lijevu stranu, a pas njihov, opruženih šapa, na ulazu je ležao; da si ih vidio, od njih bi pobjegao i strah bi te uhvatio.” (Rl-Kehf, 18)

A njihovi se mišići nisu pokretali, iako su bili živi.

Njihov se oblik nije mijenjao iako je prošlo mnogo godina. Naprimjer, nakon buđenja nisu bili svjesni nikakvih promjena:

“I Mi smo ih, isto tako, probudili da bi jedne druge pitali. ‘Koliko ste ovdje ostali?’, upita jedan od njih. ‘Ostali smo dan ili dio dana’, odgovoriše. ‘Gospodar vaš najbolje zna koliko ste ostali’, rekoše. ‘Pošaljite, jednog od vas s ovim srebrenjacima vašim u grad, pa neka vidi u koga je najčistije jelo i neka vam od njega donese hrane i neka bude ljubazan i neka nikome ne govori ništa o vama.’” (El-Kehf, 19)

Njihovo stanje, kao takvo, očuvano je hlađenjem i tzv. inhibicijom metabolizma, koja se koristi naširoko u medicinske svrhe da se sačuva ju donirani organi (srce, bubrezi i slično) prije transplantacije u drugo lijelo. Prema tome, sunce se penje prema desno kad se diže, a prema lijevo kad se spušta, tako da nije doticalo njih, dok su oni boravili u prorezu u pećini:

“I ti si mogao vidjeti kako Sunce, kada se rađa, obilazi pećinu s desne strane, a kada zalazi, zaobilazi je s lijeve strane, a oni su bili u sredini njezinoj. To je dokaz Allahove moći! – Kome Allah ukaže na Pravi put, on će Pravim putem ići, a koga u zabludi ostavi, ti mu nećeš naći zaštitnika koji će ga na Pravi put uputiti.” (El-Kehf, 17)

Znači, hladnoća u dijelu pećine, i nedostatak sunčeve svjetlosti, bili su dovoljni da se inhibira tjelesni metabolizam tako da se sačuvaju  njihova tijela tokom ovog perioda. Da su samo spavali, trebali bi vodu i hranu da prežive, i morali bi se buditi da uriniraju nakon određenog vremena. Ali, Allah je zaledio njihove biološke funkcije i sačuvao je njihova tijela u živućem obliku. Rekao je Uzvišeni Allah:

“I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali; i Mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu, a pas njihov, opruženih prednjih šapa, na ulazu je ležao; da si ih vidio, od njih bi pobjegao i strah bi te uhvatio.” (El-Kehf, 18)

SI. 37. Dekubitus u donjem dijelu leđa usljed nedovoljnog kretanja kod paralizovanog pacijenta.

Primijetite da se ne kaže: “Pomislili biste da su mrtvi dok su spavali”, jer je znak da su budni bio treptanje očiju. Allah je sačuvao njihove oči od sljepila dajući im da trepću. Ukoliko se oko dugo drži zatvoreno, dolazi do sljepila, jer se optički nervi povlače i izumiru.
Konsekventno, ako se oko drži otvorenim, kornea može biti oštećena korneokserosisom, što prouzrokuje sljepilo. Prema lome, ovakvo stanje spavača izazvalo bi strah, ako bi ih vidjeli, ni žive ni mrtve. On su spavali, ali su im oči treptale.

“I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali…” (El-Kehf, 18)

Kao što je Allah sačuvao njihove oči treptanjem, također je sačuvao njihova tijela od dekubitusa konstantnim prevrtanjem i okretanjem:

“… Mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu…” (El-kehf, 18)

“… ‘Ostali smo dan ili dio dana’, odgovoriše…” (El-Kehf, 19)

 

Preuzeto iz knjige:  Medicinski fenomen u Kur’anu

Pisac: Šerif Kaf El-Gazal

Izdavač: Dobra Knjiga
Broj strana:140
O knjizi:
Kur’an ne može biti djelo bilo kog stvorenja. To je riječ Uzvišenog Allaha, Uzročnika svega i Jedinog, koji obuhvata sve svojim znanjem. Niko nije mogao znati ovakve naučne činjenice i znakove koje stoje u Kuranskim ajetima informisući nas o stvarima koje su bile nepoznate ljudima u vrijeme objave Kurana.

Kuran je dao precizne opise za sve naučne činjenice, a koja je tek kasnije, nedavno, otkrio i sam čovjek. Otkrića ovih naučnih zakona i činjenica jeste dokaz ljudima današnjice da je Kuran objava od Allaha. Kuran je riječ Uzvišenog Allaha, Koji je stvorio sve i Koji zna svaki i najmanji detalj Svojih stvorenja.Akos.ba

Izvor:novihorizonti.ba