KOME PRIPADA DIJETE NAKON RAZVODA BRAKA?

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Kako je određeno po Šerijatu, ako žena sa djetetom nakon razvoda treba da se uda za drugog muškarca, da li u tom slučaju dijete mora ići (pripasti) ocu (bivšem mužu) na skrb ili majka ima pravo da zadrži dijete sa sobom u novom braku?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Načelno, u slučaju razvoda braka, pravo njegovanja malodobnog djeteta (hidane/hadane), prema propisu Šerijata, pripada majci, a otac je obavezan finansirati njegovo izdržavanje (alimentacija). Majka ovo pravo gubi ukoliko otputuje u udaljeno mjesto, tako da otac nije u mogućnosti da za jedan dan otputuje do tog mjesta i vrati se u svoj dom, ili se razboli tako da više nije u stanju njegovati dijete, ili se preuda. Ako uzrok gubitka prava prestane, pravo će se vratiti majci. U svakom konkretnom slučaju treba voditi računa o najboljem interesu djeteta, jer je pravo njege i ustanovljeno radi interesa djeteta, a potom radi prava roditelja. U slučaju razvoda roditelja dijete je najugroženije i zato najviše o njemu treba povesti računa, procjenjujući da li je za njega bolje da ostane s majkom ili da ga preuzme otac. Podrazumijeva se da se pod pojmom “oni koji procjenjuju interes djeteta” misli na odgovarajuće službe/osobe koje uvažavaju sveukupne (vjerske i materijalne), a ne samo parcijalne vrijednosti i interese djeteta.