Emocionalno iskorištavanje u braku

Svijet prepun najrazličitijih oblika iskorištavanja. Onaj, međutim, koji je prisutan od samoga postanka ljudskoga roda odnosi se na emocionalno, duševno, međuljudsko, bračno iskorištavanje voljene osobe. U tome smislu čovjeka more brojna pitanja: nisu li bračna ljubav i egoizam (jednostrano iskorištavanje) dva pojma koji se naprosto isključuju? Kako i zbog čega je došlo do toga da …

continue reading

UDARANJE SUPRUGE / ZENE U ISLAMU

Svaki suprug kada digne ruku da bespravno udari suprugu treba da se sjeti hadisa koji prenosiEbu Mes’ud Ensari Bedri koji je jednom prilikom bicem udarao svoga roba, pa je cuo iza sebe nekog da govori: ”Znaj, Ebu Mes’ude!”, ali toliko je bio pod utjecajem srdžbe da uopce nije registrirao šta mu se govori. Nakon što …

continue reading