Ovo su znakovi koji pokazuju da te Allah voli

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić Uzvišeni Allah objavio je u Kur’anu: ”One koji su vjerovali i dobra djela činili, Milostivi će sigurno voljenim učiniti.” (Merjem, 96.) Na drugom mjestu Allah za iskrene vjernike i vjernice kaže: ”O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne – pa, Allah će, sigurno, mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji …

continue reading

Nagrada za opskrbu supruge i djece

Čovjek je, i pored toga što učestvuje u odgoju djece svojim savjetima, opomenama i ukorima, dužan da materijalno pomaže ženu i djecu u procesu njihovog odgoja. Mnogi hadisi podstiču čovjeka na trošenje imetka u opskrbi supruge i djece i ističu veliku nagradu kojom će, zbog toga, biti nagrađen. Imam Muslim prenosi da je Ebu Hurejre …

continue reading

Poučna priča o očinskoj ljubavi: Krema za ruke

Da li imate neku kremu za ruke?“, pitao je čovjek ulazeći u apoteku. Ruke su mu bile skoro pa uništene od cementa. Lahko se dalo zaključiti da čovjek svakodnevno radi tažak fizički posao. Apotekar se nasmijao i kazao: „Da, naravno, imamo domaću, ona je skuplja, a imamo i ovu slabiju, od stranog proizvođača.“ „Dajte mi …

continue reading

Poučna priča: Četiri žene

Davno je živio čovjek koji je imao 4 žene. (Ovo nije bajka) Četvrtu ženu je najviše volio i obasipao dragocjenostima, častio najboljim poslasticama. Davao joj samo sve najbolje. Volio je i treću ženu, vodio je okolo po susjednim gradovima i pokazivao joj ih. Uvijek ga je bilo strah da će ga ostaviti i otići s …

continue reading

OPIS DŽENNETSKIH ŽENA

Allah Uzvišeni kaže: 1. Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili imaće u Gospodara svoga džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, u njima će vječno boraviti, i čiste žene, i Allahovu naklonost – a Allah poznaje robove Svoje. (Alu Imran, 15.) 2. I posebne žene. Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti i djevicama …

continue reading

MEDICINSKI FENOMENI IZ KAZIVANJA O MLADIĆIMA IZ PEĆINE: ONI SU SPAVALI, ALI SU IM OČI TREPTALE!

  EL-KEHF U osamnestoj kur’anskoj suri El-Kehf (Pećina) objavljeni su odgovori na neka pitanja koja su mušrici (nevjernici) Meke postavili poslaniku Muhammedu, alejhis-selam, u nastojanju da ga testiraju. Jedno od njihovih pitanja bilo je: “Ko su bili ‘stanovnici Pećine?” Nevjernicima Meke bilo je rečeno daje pripovijest o ljudima u Pećini čisti dokaz o stanovnicima ahireta, …

continue reading

Emocionalno iskorištavanje u braku

Svijet prepun najrazličitijih oblika iskorištavanja. Onaj, međutim, koji je prisutan od samoga postanka ljudskoga roda odnosi se na emocionalno, duševno, međuljudsko, bračno iskorištavanje voljene osobe. U tome smislu čovjeka more brojna pitanja: nisu li bračna ljubav i egoizam (jednostrano iskorištavanje) dva pojma koji se naprosto isključuju? Kako i zbog čega je došlo do toga da …

continue reading

ZA KOJE DJELO ĆEMO PRVO POLAGATI RAČUN NA SUDNJEM DANU

Namaz je posljednja oporuka Resulullaha a.s.,ono sto je oporučio na samrti rekavši:”Namaz,namaz,i oni nad kojima imate vlast.”,a na samrti se sugerišu i savjetuju najbitnije stvari. Namaz je posljednji znak vjere koji će nestati.Ebu Umame prenosi da je Resulullah a.s.rekao:”Veze će se Islama po jedna kidati.Kako se koja bude kidala,ljudi će prelaziti na sljedeću.Prvo će nestati …

continue reading