Poučna priča o očinskoj ljubavi: Krema za ruke

Da li imate neku kremu za ruke?“, pitao je čovjek ulazeći u apoteku. Ruke su mu bile skoro pa uništene od cementa. Lahko se dalo zaključiti da čovjek svakodnevno radi tažak fizički posao. Apotekar se nasmijao i kazao: „Da, naravno, imamo domaću, ona je skuplja, a imamo i ovu slabiju, od stranog proizvođača.“ „Dajte mi …

continue reading

Poučna priča: Četiri žene

Davno je živio čovjek koji je imao 4 žene. (Ovo nije bajka) Četvrtu ženu je najviše volio i obasipao dragocjenostima, častio najboljim poslasticama. Davao joj samo sve najbolje. Volio je i treću ženu, vodio je okolo po susjednim gradovima i pokazivao joj ih. Uvijek ga je bilo strah da će ga ostaviti i otići s …

continue reading

OPIS DŽENNETSKIH ŽENA

Allah Uzvišeni kaže: 1. Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili imaće u Gospodara svoga džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, u njima će vječno boraviti, i čiste žene, i Allahovu naklonost – a Allah poznaje robove Svoje. (Alu Imran, 15.) 2. I posebne žene. Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti i djevicama …

continue reading

MEDICINSKI FENOMENI IZ KAZIVANJA O MLADIĆIMA IZ PEĆINE: ONI SU SPAVALI, ALI SU IM OČI TREPTALE!

  EL-KEHF U osamnestoj kur’anskoj suri El-Kehf (Pećina) objavljeni su odgovori na neka pitanja koja su mušrici (nevjernici) Meke postavili poslaniku Muhammedu, alejhis-selam, u nastojanju da ga testiraju. Jedno od njihovih pitanja bilo je: “Ko su bili ‘stanovnici Pećine?” Nevjernicima Meke bilo je rečeno daje pripovijest o ljudima u Pećini čisti dokaz o stanovnicima ahireta, …

continue reading

Emocionalno iskorištavanje u braku

Svijet prepun najrazličitijih oblika iskorištavanja. Onaj, međutim, koji je prisutan od samoga postanka ljudskoga roda odnosi se na emocionalno, duševno, međuljudsko, bračno iskorištavanje voljene osobe. U tome smislu čovjeka more brojna pitanja: nisu li bračna ljubav i egoizam (jednostrano iskorištavanje) dva pojma koji se naprosto isključuju? Kako i zbog čega je došlo do toga da …

continue reading

ZA KOJE DJELO ĆEMO PRVO POLAGATI RAČUN NA SUDNJEM DANU

Namaz je posljednja oporuka Resulullaha a.s.,ono sto je oporučio na samrti rekavši:”Namaz,namaz,i oni nad kojima imate vlast.”,a na samrti se sugerišu i savjetuju najbitnije stvari. Namaz je posljednji znak vjere koji će nestati.Ebu Umame prenosi da je Resulullah a.s.rekao:”Veze će se Islama po jedna kidati.Kako se koja bude kidala,ljudi će prelaziti na sljedeću.Prvo će nestati …

continue reading

Između pohvale, klevete i savjeta

Piše: Dževdet Mujović   U ovosvjetskom životu razne potrebe nagone čovjeka da aktivno sudjeluje u društvenom životu i da ulaže maksimum napora i truda kako bi bio koristan član svoje zajednice. U toku ovog dunjalučkog puta čovjek ili okusi slast života, pa mu bude prijatno, ili bude obasjan plamenom njegove gorčine, pa i sam postane ogorčen. …

continue reading

Poruka hafiza Sulejmana Bugarija pred nastupajuću 1442. hidžretsku godinu: “O neostvareni čovječe, šta ti želiš”

Čovjek kao najsavršenije biće u sebi ima najsavršenije mogućnosti da pronađe izgubljenu vječnu ljubav i da ostvari vječno savršen život. To svi mogu ostvariti ako se uistinu bore razumijeti drugog, spoznavajući suštinu stvari. Ako je teško ostvarljivo, onda budi jedan od četverice, kako Poslanik, s.a.v.s., veli: – Budi učenik, učitelj, onaj koji voli i onaj …

continue reading