OŽENJEN SAM I IMAM DIJETE, UČINIO SAM BLUD SA ŽENOM KOJA NIJE UDATA

Pitanje: Esselamu alejkum

Dušu mi razgara djelo koje sam počinio a to je blud !

Oženjen sam i imam dijete, učinio sam blud sa ženom koja nije udata, nakon toga sam zakleo se Allahu na sedždi da neću to činiti i ponovo me šejtan naveo na isto. Ovaj put sam vidio ustvari šta sam sve to uradio i toliko me to muči. I po Allahovom zakonu kamenuje se insan i protjeruje itd.

Da li ja koji sam sve to uradio i zakleo se i ponovo isto uradio imam nade da to popravim? Da se iskreno pokajem i ne približim se tome više ikad.

Možete li mi reći o tome nešto više pa da se smirim ako ima nade!!!

Muči me taj gnusni čin, najrađe bih propao kroz zemlju i kajem se.

Trudim se da istigfarom i dobrim djelima koliko toliko popravim se, da osjetim imana u sebi jer me je to djelo fizički i psihički unazad bacilo…

I da li je dozvoljeno tražiti od Allaha na neki način da mi ukaže da se moja tevba primila kod Njega Uzvišenog, npr da poželim od Allaha da mi da u snu neki znak da sam na pravom putu ispravljanja tog djela lošeg kojeg sam počinio…

Allah vam dao svako dobro.

Odgovor: Esselamu alejkum!

Vaš postupak, kao što i sami znate, ubraja se u velike grijehe. Onaj ko je počinio veliki grijeh ne treba o tome da javno govori nego treba požuriti s pokajanjem. Pokajanje se sastoji od sljedećeg:

  1. izražavanje kajanja i nelagode zbog postupka,
  2. čvrsta odluka da se to neće više raditi,
  3. Upućivanje molbe Allahu da oprosti taj grijeh. Molba (dova) se može učiti i na svom maternjem jeziku.
  4. što više činiti dobrih djela kao što su namaz, istigfar (traženje oprosta) i sl., jer se u Kur’anu spominje da dobra djela poništavaju loša djela.

Dakle, zamolite Uzvišenog Allaha da Vam oprosti učinjeni grijeh. On je milostiv i prima pokajanje onoga koji se iskreno pokaje. Jedan od znakova da je dova primljena jeste i da se nakon nje rade dobra djela, i da se osoba ne vraća tom grijehu.

Na pitanje odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice