OSLANJAJ SE NA ONOGA KOJI KOD TEBE VIDI PET STVARI

Oslanjaj se samo na onoga ko može, kod tebe, primjetiti sljedećih pet stvari:
1. Tugu iza smijeha.
2. Dobru namjeru iza postupka i djela.
3. Ljubav iza ljutnje i srdžbe.
4. Snagu iza plača.
5. Mudrost iza ćutanja.