Krijemo puške, “zolje” i bombe zbog straha od novog rata

Bosna i Hercegovina se, prema izvještaju švicarske organizacije “Small Arms Survey”, nalazi na 13. mjestu svjetske liste prema broju oružja na stotinu stanovnika.

Prema izvještaju, u BiH postoji skoro 353.000 registriranog i čak skoro 832.000 neregistriranog oružja.

U rukama krijumčara

  • Ranije smo radili istraživanja i ukazivali na problem nelegalnog držanja oružja. Među 832.000 neregistriranog oružja nalaze se čitavi arsenali automatskog oružja, puškomitraljeza, “zolja”, bombi… Recidiv je to sukoba koji smo imali, ali i straha građana da bi moglo doći do novog rata – kaže za “Avaz” Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije.

Od Dejtona do danas, organizirane su brojne akcije prikupljanja oružja, koje su bile stimulirane i novčanim naknadama. No, oružje koje je ostavština rata u BiH, nerijetko završava u rukama krijumčara, koji ga izvoze izvan granica BiH, piše dnevni avaz.

  • Morat ćemo se ozbiljno pozabaviti tim problemom, jer su zemlje Evrope usvojile akcione planove upravo zbog krijumčarskih ruta oružja, koje kreću s Balkana. Prema važećem zakonu, građani BiH u svom vlasništvu mogu imati pištolj nakon što dobiju odobrenje nadležnog MUP-a te lovačko naoružanje. Sve drugo je nelegalno i moralo bi se predati – kaže Hadžović.

U svjetskim okvirima, bez premca su Sjedinjene Američke Države, koje imaju čak 120,5 komada oružja na stotinu stanovnika. No, posljednji masakri u SAD nagnali su i tvrdokornog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da od Kongresa zatraži usvajanje strožijih provjera prilikom kupovine oružja.

Pobjednik bitke

  • U Americi već decenijama traje borba između zagovornika ideje o smanjivanju oružja i lobija, odnosno industrije oružja, koja je izuzetno profitabilna i koja se poziva na tradiciju i zakon da svaki pojedinac ima pravo da brani ličnu svojinu i porodicu. Vidjet ćemo ko će izaći kao pobjednik iz takve bitke – kaže Hadžović.

Srbija i Crna Gora, prema istom izvještaju, imaju 39,1 komad oružja na stotinu stanovnika, što je posljedica, kako se ističe, kolektivne psihoze i mitomanije.

Najveća koncentracija oružja je u Rusiji – 17,6 miliona, Njemačkoj 15,8 miliona i Francuskoj 12,7 miliona.

Kipar ima čak 34 komada oružja na 100 stanovnika, što se tumači kao posljedica turske invazije 1974. godine i sukoba s Grcima.