KAKO HOROZ VIDI MELEKA KADA KUKURIČE

Intersantno je za sve nas kako jedna životinja poput horoza/pijetla kada kukuriče primijeti u blzini svojoj meleka da prolazi kako se navodi u hadisu.

Rekao je Muhammed a.s.

«Kada začujete kukurikanje pijetlova, molite Allaha za blagodat, jer su oni vidjeli meleka.A kada začujete njakanje magaraca, zatražite kod Allaha utočište od šejtana, jer su vidjeli šejtana».

Iz priloženog hadisa postaje jasno da je moć očnog sistema kod čovjeka ograničena i razlikuje se od očne moći kod magarca i od očne moći kod pijetlova. Dakle, moć vizuelne percepcije čovjeka je ograničena i ne može vidjeti ispod ultra-crvenih zraka, kao ni iznad ultra-ljubičastih. Ali moć pijetlova i magaraca prelazi te granice.

Postavlja se pitanjekako magarci i pijetlovi vide džinne i meleke?

Odgovor na to pitanje glasi:

Magarac zapaža ultra-crvene zrake, a šejtan je od džinna koji su stvoreni od vatre, odnosno ultra-crvenih zraka. Zato magarci vide džinne, a ne vide meleke.

Dok pijetlovi zapažaju ultra-ljubičaste zrake, a meleki su stvoreni od svjetlosti (nura), odnosno od ultra-ljubičastih zrakova. Zato ih pijetlovi vide.

Izvor:novihorizonti.ba