Dobro djelo se neće upotpuniti bez tri svojstva: požurivanja, umanjivanja i skrivanja

Imams Portal Portal Valve Tri Tv Mail Portal level 18 Imams
Mudri ljudi su kazali: ”Ko ne žudi za troje, bit će iskušan sa šestero. Ko ne žudi za prijateljima, bit će iskušan neprijateljstvom i poniženjem, ko ne žudi za sigurnošću, bit će iskušan tegobama i neprijatnostima, ko ne žudi za dobrim djelom, bit će iskušan tugom i kajanjem.”

Rekao je Abbas ibn Abdul-Muttalib: ”Dobro djelo se neće upotpuniti bez tri svojstva: požurivanja, umanjivanja i skrivanja. Ako požuriš sa činjenjem dobrog djela, osjetit ćeš prijatnost i ugodnost, ako ga vidiš malim u svojim očima, povećat ćeš ga, a ako ga sakriješ od drugih, upotpunit ćeš ga.”saff

Izvor:senzacija.ba