"Onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjeće ga. A onaj ko bude uradio koliko trun zla - vidjeće ga."  (Ez-Zilzal, 7 i 8)

Vijesti

Islam

Savjet svakom grješniku

Savjet koji treba svima nama jer smo svi, na neki način, grješnici. Jedina osoba koja nije imala grijeha leži ukopana u Čistoj Rewdi u Medini, a svi ostali činili su i čine grijehe, veće ili manje, u javnosti ili u tajnosti. Ali svako od na... Read more

Islam LIVE | 2014 Powered By Wordpress, Edited By Islam LIVE